tisdag 13 mars 2018

Ökat i några bolag

Har de senaste veckorna ökat i tre innehav och initierat en liten ny post.BibbInstruments (BIBB). Svenskt innovativt litet företag som har patent på en helt ny typ av biopsitång för vävnadsbiopsier inom sjukvården. Den nya tekniken löser ett gammalt problem med allt för ytligt biopsimaterial. Behovet är stort (men lite svårt att beräkna exakt) och ledningen är trovärdig (med uppfinnaren/grundaren som ägare till cirka hälften av alla aktier. Har nu börjat sälja produkten i Sverige samt utbilda sjukvårdspersonal i hur man använder den. Även om jag tror på BIBB och hoppas att dom lyckas växa sig starka så måste jag klassa detta lilla biotech-företag utan vinster och utdelningar som ett förhoppningsbolag.

Köpt 300 BIBB för 3000 kr.

Porsche AG (PAH3). Att investera i Volkswagen kan verka lite snårigt. Porsche AG ägs till stor del av medlemmar i de gamla grundarfamiljerna och företaget är till stor del en struktur för att äga VW (som i sin tur äger bilmärkena VW, Porsche, Audi etc, etc). Porsche AG äger även ett tyskt företag som monitorerar och planerar trafik samt 10% i ett amerikanskt liknande företag. Dessa företag bör ha en ljus framtid när urbaniseringen ökar och ger ökande problem med trafikstockningar och långsam framfart. Behoven borde också öka när autonoma fordon ska hitta de för stunden bästa vägarna mellan A och B samt kommunicera med andra fordon. Mjukvaran för dessa realtidsberäknigar samt beräkningar av var man borde bygga nya vägar tror jag kan vara en god investering. Det amerikanska företaget har köpt upp ett flertal konkurrenter och verkar dominera sitt fält. Om man bara vill äga VW (med bilmärkena VW, Porsche, Audi etc, etc) så kan man köpa VOW3 i stället. Både PAH3 och VOW3 har en låg utdelning mellan 1,5-2% och är kanske inga utdelningsaristokrater, men jag tror ändå att det kan vara ett vettigt komplement till mina övriga innehav. Även om trafikmonitoreringen floppar så borde VW ha tillräckliga muskler för att vara en av världens största biltillverkare även om 10 och 20 år. Man verkar iallafall satsa på batteridrift, vilket jag tror krävs idag för att vara relevant imorgon.

Köpt 6 PAH3 för 4100 kr.

PepsiCo (PEP). Välkänd gigant inom snacks och dryck. Äger såklart drycken Pepsi men även juicekungen Tropicana och havregrynsproducenten Quaker Oatmeal samt USAs största chipsmärke Lay´s. Har haft en mycket stabil ökning av utdelningen, med cirka 7% per år i minst 10 år. Suget efter chips och läsk verkar inte minska och verkar inte följa konjunkturen. Direktavkastningen är cirka 2,9% nu, vilket är ganska högt för PEP, och till sommaren kommer en utdelningshöjning på 15%! PEP har haft en sidledes kursutveckling senaste året samtidigt som vinster och utdelningar ökat. Det verkar därför vara ett helt ok läge att öka i PEP.

Köpt 4 PEP för 3700 kr.

Jag har en tanke om att min samlade portfölj bör ha en direktavkastning på cirka 4%, men på sistone så har jag ökat i flera bolag med låg eller ingen utdelning, och i mitt månadsspar så har jag fonder och ETFer utan utdelning. Behöver därför mer innehav med hög (>4%) utdelning eller så ska jag sänka kraven på portföljens direktavkastning. Har sedan tidigare en god portion nordamerikanska högutdelande REITs och vill därför inte öka mer trots rea. Initierar istället en liten post i Nordea. Har sedan tidigare Handelsbanken och via Investor och Sampo lite SEB och Nordea. Nu tycker jag att Nordeas direktavkastning är så hög att det bör vara en vettig ingångspunkt för en långsiktig investering.

Köpt 30 Nordea för 2900 kr.

MVH /GI

torsdag 8 mars 2018

Att beräkna en DRIP

DRIP står för Dividend Re-Investment Plan och är vanligt i USA. Då återinvesteras utdelningar i mer aktier från samma företag och i de sammanhangen verkar man kunna köpa inte bara hela aktier utan även delar av aktier. I Sverige har jag inte sett att man kan få en automatisk DRIP eller köpa delar av aktier. Det vi däremot har är oerhört låga courtage på svenska aktier och därför så kan man göra sin egen manuella DRIP.

Under mars, april och maj så kommer många svenska utdelningar i en strid ström, och det kan bli en hel del ställningstaganden kring hur man ska göra med utdelningarna. Tack vare de oerhört låga mini-courtagen så kan man faktiskt överväga att återinvestera utdelningarna, utan att tänka så mycket.

Men om man har små innehav så måste man fundera på om man får man tillräckligt med utdelning för att kunna köpa en ny aktie? Här behöver man inte hålla på att räkna på antal kronor i utdelning och vad aktierna kostar. Det räcker att titta på direktavkastningen och antal aktier som jag har, då direktavkastningen innehåller info om relationen mellan aktiekursen och utdelningen. Detta räknesätt funkar för de som delar ut 1 gång per år. Om ett företag som t.ex Hemfosa delar ut 4 gånger per år så krävs självfallet fyra gånger så många aktier för att kunna göra en DRIP vid varje utdelning.

Att man vid den runda summan 10% i direktavkastning bara behöver 10 aktier för att kunna köpa en ny är ju uppenbart och att nära 0% i direktavkastning kräver ett aktieantal som närmar sig oändligt för att ge pengar till en ny aktie är också tydligt. Men hur ser det ut där emellan?

Jag började fundera kring detta när jag insåg att Nordeas direktavkastning kring 7% gör att man bara behöver cirka 14 aktier för att kunna göra en DRIP, medan VISAs direktavkastning kring 0,7% gör att manuell DRIP verkar svår.

En initial investering på cirka 1400 kr i Nordea ger idag cirka 14 aktier som ger cirka 100 kr i utdelning om cirka en vecka, vilket räcker till 1 ny aktie! Helt otroligt att man kan se snöbollseffekten även i så små investeringar som 1400 kr! Sedan har man 15 aktier, och om direktavkastningen är kring 6,5% nästa vår så räcker utdelningen till ännu 1 aktie. Några år senare så har man 20 aktier och då räcker det med 5% direktavkastning för att man ska kunna köpa 1 ny! Och efter ytterligare några år så kan man plötsligt köpa 2 nya aktier! Snöbollen ökar sin hastighet!


Detta synsätt kan vara uppfriskande i och med att man bara fokuserar på i vilken takt man kan få fler andelar i ett företag, och därmed ser bortom aktiekursen och utdelningarna. Ett Buffett-inspirerat synsätt kan man kanske säga. Om man får sänkt utdelning så är det ju tråkigt i verkligheten men i denna modell så kan det eventuellt vara ok, om kursen också sjunker. Som mental övning så kan man betrakta sina bolag på detta sätt. Men företag som hela tiden ger ut nya aktier är luriga för där måste man köpa nya aktier för att behålla sin andel i företaget. Om dom dessutom har sjunkande utdelningar så ska man nog avveckla innehavet snarare än hitta uppfriskande nya synsätt. Men om man är säker på att det är ett bra företag man köpt andelar i så är det nog bara en fördel att använda detta synsätt.

Denna räkneövning är ju rolig när man tittar på bolag som har hög direktavkastning, men i grafen så ser man också det självklara faktum att oerhört låg utdelning kräver oerhört många aktier för att man ska kunna göra DRIP. T.ex VISA som idag har 0,7% direktavkastning och kurs $121,5 behöver en initial investering på $17 357 (motsvarande cirka 143 500 kr) för att utdelningarna under ett helt år ska räcka till 1 ny aktie. Här är det uppenbart att en investering i VISA handlar om att man hoppas att  utdelningarna (och kursen) ska fortsätta att öka kraftigt med tiden, inte att man får tillväxt genom att återinvestera en minimal utdelning.

MVH /GI (som idag fick 7 kr från VISA)

tisdag 6 mars 2018

Snöbollskvot!

Som investerare med fokus på utdelningarnas tillväxt över tid så är det rimligt att mäta sina framgångar. Men hur? Och framför allt - vad är ett relevant mål för mig?Den den mest självklara måttstocken är utdelningarnas storlek under ett år eller en månad samt den ackumulerade summan av alla utdelningar sedan start. På ett sätt är dessa mått väldigt bra och jämförbara då 100 000 kr i utdelningar är 100 000 för alla. Problemet är att alla har olika inkomster, startkapital och utgifter och den som har störst utdelningar behöver inte vara närmare sina mål än den som har lägre utdelningar. För den som sparar 20 000 i månaden så blir det t.ex. lite konstigt att fira varje kvarts miljon i portföljvärde då sparandet i sig kommer göra att det inträffar ungefär en gång per år. För den som sparar 2 000 kr i månaden så blir å andra sidan en kvarts miljon ett ganska högt satt mål. Om jag gärna vill kunna kalla mig för miljonär så är väl portföljvärdet 1 000 000 ett bra mål, men ärligt talat så är det bara en siffra.

Man kan därför komplettera sina mål med hur stor andel av ens leverne som man kan täcka med utdelningarna samt andelen av tillgängliga inkomster som sparas, den s.k. sparkvoten. De som lägger krut på dessa uträkningar brukar ofta ha ett sparsamt leverne för att bygga en portfölj som gör det möjligt att sluta arbeta tidigt. Jag har inte ambitionen att sluta arbeta direkt portföljen tillåter det, och orkar inte föra dagbok över mina utgifter. Därför så har jag inte beräknat varken sparkvot eller hur stor del av mitt leverne som täcks av utdelningar.

Det jag däremot har är en önskan att visualisera eller få en siffra på hur snöbollseffekten arbetar i min portfölj. Vill ha ett mål som visar att jag kommer närmare en självrullande snöboll och att hastigheten ökar snabbare ju mer tiden går. Snöbollseffekten är helt central för möjligheten att spara ihop en stor summa pengar genom placeringar i aktier och fonder. Denna effekt kan förklara varför Warren Buffett fått de flesta av sina miljoner på senare år trots att han hade större möjligheter att göra klipp i småföretag tidigare i sin karriär. Snöbollseffekten förklarar också historien om syskonen där en började spara i unga år men slutade efter några år, samtidigt som den andre började, och att det därefter tog jättemånga år av sparande innan syskon nummer 2 fick en lika stor portfölj.

Sammantaget så tycker jag det är spännande att betrakta hur portföljen sakta får ett eget driv, i form av stadigt ökande utdelningar år efter år. Det är också spännande att tänka på den dagen då mitt sparande inte påverkar utdelningarnas storlek så värst mycket, p.g.a. att utdelningarna som återinvesteras utgör en klart större del.Det lättaste och rimligaste sättet att mäta hur snöbollseffekten verkar i min portfölj är kanske att göra en Snöbollskvot av utdelningarna de senaste 12 månaderna dividerat med insättningar under samma period. När man har 1.0 i denna kvot så ökar utdelningarna (och portföljen) lika mycket av sig själv som av mina insättningar. Denna punkt representerar därför ett skifte från att det ffa är insättningar som får portföljen och utdelningarna att växa till att det ffa är snöbollseffekten som ger tillväxt.

Ibland sägs det att efter man fått ihop sin första miljon så rullar det av sig själv sedan. Det ligger kanske något i det påståendet men jag vill nog hellre ha en siffra som är relaterad till hur jag sparar och hur mina utdelningar ser ut än ett symboliskt tal. Dessutom så har jag passerat 1 miljon sek i portföljstorlek så den summan kan inte vara ett mål för mig.

Nu har jag 0.18 i Snöbollskvot, beräknat på 33 000 kr i utdelning senaste 12 månaderna och 180 000 i insättningar. Mitt sparande står således för den absolut största delen av tillväxten. Om 6-7-8 år så kanske jag uppnår 1.0 i Snöbollskvot, och det ska firas. Jag är så pass förtjust i denna kvot att jag tror att jag även kommer fira 0.5 i Snöbollskvot. Då står utdelningarna för en tredjedel av tillväxten medan insättningarna står för två tredjedelar.

Om man av någon anledning minskar sina insättningar och inköp så kan det göra att man plötsligt uppfyller ett snöbollsmål, och det är ju märkligt. Om jag börjar spara mindre så tänker jag därför i mina beräkningarna använda mig av all time high på insättningar rullande 12 månader. Engångsintäkter som t.ex. ett arv eller försäljning av bostad tänker jag inte använda i beräkningarna även om det ger en ökad insättning.MVH /GI


fredag 2 mars 2018

Utdelningar under februari

Som jag misstänkte i slutet av januari så har jag inte lyckats med mitt mål att få minst 2000 kr i utdelning i februari (och alla månader under 2018). Egentligen inget att hänga läpp över då jag fick en utdelning i januari som jag hade trott skulle komma in under februari. Men att börja pussla med kreativ bokföring bara för att uppnå mina egna mål vore ju för lågt.
Jag kan också trösta mig med att flera andra ekonomibloggare verkar tycka att det är svårt att öka utdelningarna i just februari.


Tidigare har jag bara tittat på nettot efter dragen källskatt, men om Nordnet (som har majoriteten av mina innehav) hakar på Nordea och ger källskatten åter efter 6 veckor så kan jag börja att bara räkna med bruttot. Det hade varit najs, men jag tror inte att det kommer hända. Snarare så antar jag att Nordea ligger ute med dessa pengar för att vinna kunder och om de får många kunder med stora summor källskatt så misstänker jag att de kommer närma sig Nordnet och Avanza som levererar retur på källskatt efter cirka 75-100 veckor.

Glädjande är att TD bank nyligen meddelat en stor kommande utdelningsökning, på cirka 11%. Utdelningshöjningar samt inköp av ffa H4ZA Euro Stoxx 50 gör att februari 2019 redan nu verkar klara 2000 kr. Kanske måste ribban höjas, men det behöver jag inte besluta om förrän i december.

För att trösta mig när jag missar ett utdelningmål så tittar jag på en skön video.


/GI

torsdag 22 februari 2018

Inköp nya bolag


Har i svallvågorna efter februaris börsnedgångar känt mig lockad att köpa mer REITs (som redan var nedtryckta) men jag tror att de kommer fortsätta att vara billiga under våren, varför jag fokuserar annorlunda i februari.
Har initierat små poster i tre nya bolag. Inga klassiska utdelningsföretag, utan istället fokus på tillväxt. Även fyllt på i ett litet innehav som får klassas som förhoppningsbolag.

4 Visa för 3800 kr
3 Mastercard för 4100 kr

Ganska högt värderade och mycket låg direktavkastning, men bör ha bra tillväxt på både kort och lång sikt. Kontantanvändning minskar snabbt i västvärlden, e-handel ökar och i U-länderna växer medelklassen. Utdelningarna har växt med med cirka 20% varje år. Jag tror att både V och MA är den typen av företag som man aldrig köper om man envisas att bara köpa billiga bolag. Min ambition är att sakta öka, så att V och MA utgör vardera 1% av portföljen. Dessa två innehav är en del i min strävan att inte enbart köpa bolag som har hög utdelning idag, utan också köpa de som kan antas ha bra utdelningstillväxt framöver.

3 Schouw & Co för cirka 2500 kr

Danskt investmentbolag med ffa helägda dotterbolag. Låg utdelningsandel och direktavkastning (1,9%) men med stark tillväxt. Cirka 50% av intäkter kommer från försäljning av fiskmat (ffa till laxodlingar). Min ambition är att SCHO på sikt ska kunna utgöra 1-2% av portföljen. Aktieingenjören har skrivit ett bra inlägg om företaget.

57 Climeon för 3000 kr

Ett svenskt förhoppningsbolag där jag sedan tidigare har en minimal post. De har en banbrytande teknologi att omvandla spillvärme till elektricitet. Smart och miljövänligt. Har än så länge ffa levererat sin apparat till rederier, som ju har spillvärme från motorerna samt behov av elektricitet. Jag hoppas att Climeon kan leverera och växa sig starka, men måste erkänna att det är ett mycket ungt och obeprövat bolag.

Fortsätter även med automatiska courtagefria månadsinköp i ETFer och Nordnets Superfonder för cirka 4800 kr per månad.

/GI


onsdag 7 februari 2018

Känslan av belåning i börsnedgångAtt fokusera på utdelningar har som bekant flera fördelar. När man får en börsnedgång efter flera år av uppgång, så är det nog lättare att tänka klart om man gillar utdelningarnas storlek snarare än portföljens storlek. Efter att i åratal kartlagt sina utdelningar snarare än portföljvärdet så kanske små börsras känns mindre dramatiska.

För egen del så har jag cirka 10% belåning på min portfölj. Belåningen är hos Nordnet och räntan är bara 1%, och jag har en väldigt god marginal till belåningsnivån som ger ökad ränta. Trots god marginal så har jag de senaste dagarna inte kunnat låta bli att fundera kring hur portföljen och humöret kommer utvecklas om den senaste börsnedgången är början på en mer långvarig börsnedgång.

Att det är psykiskt påfrestande med belåning i samband med börsnedgång har många vittnat om och därför har jag haft en lista med innehav som jag ska sälja "vid behov". Där fanns en preff-ETF, SIR Royalty Income Fund och Chatham Lodging trust. Börsvärdet på dessa 3 innehav motsvarade cirka 25% av min belåning.

Preff-ETFen gjorde jag mig av med i slutet på december när jag förtvivlat gärna ville köpa mer andelar i fina ETFer innan möjligheten till nya inköp försvann vid årsskiftet. Pengarna användes därmed inte till att minska belåningen.

På sistone har nedgången i REITs gjort mig allt mer sugen på att öka i Realty Income och HCP. Nedgången de senaste dagarna fick mig att skrida till verket. Om nedgången är början på en längre nedgång så är det bäst att ha innehav som man verkligen tror på. Och om det bara är ett litet hack i kurvan så skadar det inte att göra sig av med något man ogillar, till förmån för något man gillar. Chatham Lodging och SIR Royalty har båda en hög månatlig utdelning men nästan ingen utdelningstillväxt vilket är anledningen till att de var på potentiella sälj-listan. Det kändes väldigt bra när jag idag sålde dessa 2 innehav och ökade i Realty Income och HCP för pengarna. Jag hoppas att det inte bara var allmän köp-och-sälj-glädje, utan att känslan på något sätt korrelerar med beslutets vettighet.

Det har uppenbarligen varit svårt för mig att minska belåningen genom att sälja innehav. Det har har vid upprepade tillfällen känts helt rätt att sälja för att kunna öka i ett annat innehav. Och nu i nedgång så önskar jag att jag hade utrymme att öka. Men det utrymmet är redan utnyttjat.

Det är kanske rimligt att vara förberedd på en 50%-ig börsnedgång. Men belåningsvärdet på olika aktier och fonder kan sjunka samtidigt som kursen sjunker och därför är det svårt att räkna ut hur mycket nedgång en belånad portfölj tål. Börsnedgång 2,5% om dagen de senaste dagarna har gjort mig lite avundsjuk på de som har en krigskassa snarare än belåning, men jag är samtidigt väldigt glad för de utdelningar och den värdetillväxt som jag redan fått, med lånade pengar.

Att byta strategi titt som tätt är sannolikt dåligt. Jag ska därför satsa på att behålla min procentuella belåningsnivå även i nedgång, genom att göra insättningar (inte sälja). Jag har i nuläget inte inkomster till att parera snabba nedgångar fullt ut, men det är ändå rimligt att försöka.

På längre sikt så ska jag formulera en strategi för hur min belåning ska utvecklas när portföljen växer. Spontant så tror jag att den procentuella belåningen måste minska men totalsumman belåning kan kvarstå, när portföljen växer. Idag tror jag att jag kan hantera en svart svan men det blir svårare om belåningen motsvarar en miljon istället för ett hundra tusen.

MVH /GI

onsdag 31 januari 2018

Månadens utdelningar och inköpUnder januari har jag fått 21 utdelningar och även räntor från 2 håll, som adderat upp till 2443 efter skatter. Nöjd med att få tydligt över 2000 kr, vilket är ett mål för varje månad under 2018. Utdelningen från Canadian Imperial Bank trodde jag skulle landa på kontot i början av februari så nu kanske jag inte klarar 2000 kr i februari istället.

Utdelningar januari 2018:

 
       
  (LIT) Global X Lithium and Battery tech 352  
  Disney 191  
  National Grid PLC (NGG) 175  
  Bank of Nova Scotia (BNS) 212  
  Brookfield Renewable Partners (BEP.UN) 184  
  Cisco Systems 131  
  CyrusOne (CONE) 74  
  Crown Castle (CCI) 34  
  GSK PLC 183  
  Hemfosa 185  
  Iron Mountain (IRM) 120  
  (IUSA) iShares S&P 500 UCITS ETF USD 22  
  (IUSZ / ISF) iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 118  
  Pepsico 60  
  Canadian Imperial Bank...  (CM) 175  
  A&W Revenue Royalties Income Fund (AW.UN) 46  
  Boston Pizza (BPF) 93  
  SIR Royalty Income Fund (SRV) 52  
  Northwest Healthcare  (NWH.UN) 95  
  Chatham Lodging Trust (CLDT) 46  
  Realty Income (O) 96  
       
  Lendify (ränta) 69  
  Kameo (ränta) 10  
       
  Brutto 2 723  
  Netto 2 443  
       Köp/sälj januari 2018:
Under januari så tröttnade jag på att oroa mig för butiksdöden och sålde mina minimala innehav i HM och Clas Ohlson. Mycket möjligt att jag nu gjort klassikern att sälja på botten, men jag slipper iallafall grubbla kring dessa två företags framtid vilket är skönt.

För frigjorda pengar köpte jag 20 Iron Mountain (6000 kr), 4 Kinnevik (1100 kr), 6 Skanska (1100 kr) och 10 Handelsbanken (1100 kr). Fyra företag som jag tror på, på både 5, 10 och 20 års sikt.

Köpte ytterligare lite mer Skanska (10 st för 1600 kr) efter kursdipp på 8%.

Har även ökat i mitt minsta REIT-innehav, 4 Crown Castle (3400 kr) som dragits ned i den allmänna REIT-nedgången. Crown Castle tillhandahåller infrastruktur för mobil trådlös kommunikation där behoven sannolikt kommer fortsätta att öka oavsett hur räntan utvecklas. Jag tänker mig att både självkörande bilar, underhållning och samhället i övrigt kommer kräva mer och snabbare trådlös kommunikation.

Investerade även 2500 kr (250 Euro) i internationella P2P-lån via Mintos.

Fortsätter med mina automatiska och courtagefria månadsköp i ETFer (2500 kr) och svenska, finska och norska superfonderna på Nordnet (800 kr).

MVH /GI


Ökat i några bolag

Har de senaste veckorna ökat i tre innehav och initierat en liten ny post. BibbInstruments (BIBB). Svenskt innovativt litet företag so...