lördag 11 november 2017

Iron Mountain Inc


Industriell nivå av pappersstrimling, utanför ett sjukhus.

Iron Mountain (IRM) är ett stort säkerhetsföretag som förtjänar mer uppmärksamhet än det fått i svenska ekonomibloggar.

IRM sprang ur ett svampodlingsföretag i en gammal järngruva som på 1950-talet bytte inriktning till säker förvaring nere i gruvan. Företaget tillhandahåller idag fysiska säkerhetslösningar som säker förvaring och dokumentförstöring men även digital förvaring och säkerhet. Huvuddelen av intäkterna kommer från fysisk lagring.

IRM är klassat som en REIT men om man jämför med andra uthyrare av lokaler så har IRM väldigt långa hyresperioder där genomsnittskunden stannar 50 år och genomsnittslådan förvaras i 15 år. De kan med fördel även ha sina lokaler utanför de dyraste områdena vilket sammantaget ger låga utgifter och stabila inkomster. Vallgraven mot konkurrenter förefaller god, i alla fall inom huvudgrenen säker fysisk förvaring. Branschens framtid torde också vara god, inom både fysisk och digital säkerhet, förvaring och destruktion. Konjunkturkänsligheten är låg.

En möjlig risk på sikt är att allt mer lagring blir digital istället för fysisk och att datalagring tar mindre plats eller arbete i anspråk. Det skulle i så fall kunna innebära minskade intäkter. Jag tror dock att ett sådant skifte skulle utvecklas långsamt, och IRM skulle kunna parera genom ökningar inom mer efterfrågade tjänster inom lagring, säkerhet och destruktion.

Direktavkastningen är 5,77% beräknat med dagens kurs och utdelningshöjning från och med januari -18. Utdelningsandelen ligger nära 100%, vilket är normalt för en REIT. De senaste 5 åren har utdelningen vuxit med i snitt18,3% per år.

I mina ögon verkar IRM vara ett mycket bra företag; begripligt, stabilt, tryggt och sannolikt växande.

Sedan ett halvår har jag en mindre post i IRM, motsvarande 0,6% av portföljen. Jag har för avsikt att sakta öka upp till cirka 2%, så att IRM blir ett av mina större innehav.

/GI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Utdelningar i augusti

Pga mycket att göra och inga pengar att investera så har jag inte följt börsen, bolag eller utdelningar de senaste veckorna. Pengamaskinen s...